Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

NOLUYO KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar
  1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Gümüşsuyu Mah. Çiftevav Sok. No:4/2 Beyoğlu, İstanbul, 34437 adresinde faaliyette bulunan Ekran İşleri İnternet Reklam Pazarlama Prodüksiyon ve Hizmet A.Ş  (aşağıda kısaca “Ekran İşleri” olarak anılacaktır) tarafından yönetilen Noluyo isimli uygulamayı ve www.noluyo.tv internet sitesini (ikisi birlikte aşağıda kısaca “Uygulama” olarak anılacaktır) kullanacak kişiler (aşağıda kısaca “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak adlandırılacaktır) arasında akdedilmektedir (İşbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında Ekran İşleri ve Kullanıcılar ayrı ayrı “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır).
  2. Kullanıcılar Sözleşme’nin kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.
 2. Sözleşmenin Konusu
  1. Ekran İşleri sahip olduğu çoklu platform ve mobil uygulamalar aracılığı ile ve internet üzerinden üyelerine yerli ve yabancı dizi, film, televizyon programları, spor karşılaşmaları ve yayınları hakkında ilgili bilgilendirme, eğlendirme, etkileşim ve iletişim hizmetleri sunmaktadır.
  2. İşbu Sözleşmenin konusu; Kullanıcılar tarafından Uygulamada yazılı ve görsel ve Ekran İşleri tarafından belirlenebilecek sair materyaller ile konuşmaların (tümü birlikte “İçerikler” olarak anılacaktır) paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslar ile Uygulama’yı kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek, kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmelerine ilişkin açık rızalarını vermelerini sağlamak ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 
 3. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
  1. Uygulama, işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanılmak koşuluyla 15 yaşını doldurmuş herkese açıktır. 15 yaşını doldurmamış kişiler veli/vasi’leri olmaksızın Uygulama’yı kullanamazlar. Kullanıcı’nın Uygulama’ ya Facebook, Twitter veya e-posta hesabı üzerinden giriş yapması ile Kullanıcı statüsü başlamaktadır. Kullanıcı, Uygulama’ya Facebook veya Twitter hesabı üzerinden girmesi halinde Ekran İşleri’ ne işbu Sözleşme’ye konu Uygulama çerçevesinde, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Tumblr hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.
  2. Ekran İşleri tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Ekran İşleri, işbu Sözleşme ve Uygulama’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı ve paylaştığı İçerikler hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Ekran İşleri tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın Kullanıcı statüsüne son verebilir.
  3. Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkan veren kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin yetkisiz kullanımını Ekran İşleri’ne bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, kullanıcı adını başka birine ait sahte profiller yaratmak üzere seçmeyeceğini, ilgili hakları üçüncü kişilere ait olan kullanıcı adlarını ilgili tarafların izni olmaksızın kullanmayacağını ve seçtiği kullanıcı adının hakaret içeren, müstehcen veya ahlaka aykırı nitelikte olmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı’nın, bir kurum, kuruluş veya işletme adına hesap açması halinde söz konusu kurum, kuruluş veya işletmeyi temsil etmek için gerekli izni haiz olduğunu kabul ve taahhüt eder. Ekran İşleri, kendi takdirine bağlı olarak Kullanıcı’nın seçtiği kullanıcı adıyla Uygulama’ dan faydalanmasını reddedebilir.

3.4    Kullanıcı, oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

3.5    Kullanıcı, Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde Sözleşme ile Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek diğer hükümlere, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.6    Kullanıcı, Uygulama’ya kendisi tarafından yüklenen bilgi, İçerik ve yazışmaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını, Ekran İşleri’nin yazılı onayı olmaksızın reklam, kampanya ve promosyon içerikleri, yarışma, çekiliş ve promosyon teklif ve duyuruları paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu madde başta olmak üzere Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen ve işbu Sözleşme ile Uygulama’da yer alan diğer koşul ve şartlara aykırı bilgi ve içerikler Ekran İşleri tarafından neden gösterilmeksizin Uygulama’dan kaldırılabilecek, bu tür içerikler nedeniyle Kullanıcı’nın Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

3.7    Kullanıcı, söz konusu İçerikler’in virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Uygulama’yı veri madenciliği gibi amaçlarla kullanmayacağını beyan eder.

3.8    Kullanıcı, kendisine ait İçerikler’in bulunduğu sayfalar ve profil sayfası da dahil olmak üzere Uygulama’ da reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini, buna ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9    Uygulama’nın kullanımına ve Uygulama’ya eklenen İçerikler’e ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Ekran İşleri, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Ekran İşleri’nin uğrayacağı zararlar Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.10          Kullanıcı Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.11          Kullanıcı, hesabını Uygulama üzerinden veya Ekran İşleri’ne bildirimde bulunmak suretiyle istediği zaman herhangi bir sebep belirtmeksizin sonlandırabilir. İptal talepleri Ekran İşleri’ne ulaşmasından itibaren 30 gün içerisinde yerine getirilecektir.

4.      Ekran İşleri’ Hak ve Yükümlülükleri

 1. Uygulama’da bulunan yazılımların, kodların, Ekran İşleri tarafından oluşturulan yazılı metinlerin, görsel ve tasarımların, logoların, grafiklerin, animasyonların, illüstrasyonların her türlü hakkı Ekran İşleri’ne aittir. 
 2. Kullanıcı işbu Sözleşme ile, yüklediği fotoğraflar, videolar ve diğer Kullanıcılar’ın İçerikleri’ne yaptığı yorumlar da dahil olmak üzere Uygulama’da paylaştığı her türlü içeriğe ilişkin olarak, Ekran İşleri’nin işbu Sözleşme’ye konu hizmeti herhangi bir mecrada herhangi bir formatta pazarlaması amacıyla ancak bununla sınırlı olmaksızın, bu İçerikleri kullanması, düzenlemesi, değiştirmesi, çoğaltması, dağıtması, türevlerini oluşturması ve görüntülemesi için Ekran İşleri’ne dünya çapında, münhasır olmayan, daimi, değiştirilemez, bedelsiz ve devir ve alt lisansa konu olabilen sınırsız kullanım hakkı verir. Ekran İşleri, söz konusu İçerikler’i herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kullanma hakkını haizdir. 
 3. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 4. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Uygulama’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Ekran İşleri ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Ekran İşleri sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.
 5. Ekran İşleri’nin herhangi bir sebep göstermeksizin işbu Sözleşme ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, Uygulama’nın konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Ekran İşleri tarafından Sözleşme ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Kullanıcıya Uygulama üzerinden bildirilecektir. Söz konusu bildirim gerçekleştirildikten sonra Kullanıcı’nın uygulamayı kullanmaya devam etmesi ile güncel koşulların Kullanıcı tarafından kabul edildiği addedilir.
 6. Kullanıcı’ya ait hesabın silinmesi veya askıya alınması yahut içeriğin Kullanıcı tarafından kaldırılması halinde Ekran İşleri, yedekleme, arşivleme veya sair amaçlarla içeriği ticari olarak makul bir süre boyunca saklayabilecektir.
 7. Gizlilik Politikası
  1. Ekran İşleri, Kullanıcılar’ın uygulamaya üye olma ve uygulamadan faydalanma süresince paylaştıkları ve paylaşacakları kişisel ve kişiliği belirleyebilecek bilgileri toplama, kullanma, depo etme, paylaşma ve her türlü işleme (“işlem” ya da “işlemek”) hakkını haizdir. İşlemeye tabi olacak olan veriler hassas kişisel veriler olarak kabul edilen verilerinizi de içerebilmektedir.
  2. Kullanıcı bilgilerine ilişkin düzenlemeler İşbu Sözleşme kapsamında düzenlenmekte olup, Ekran İşleri, Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme’ de belirtilen kapsam dışında kullanmamaktadır. Bazı durumlarda, Ekran İşleri çerezler (Cookie) aracılığıyla kişisel olmayan veri toplayabilir. Bu bilgiler Kullanıcılar’ı daha iyi anlamak ve Uygulama’nın kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak için kullanılır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi onaylayarak bilgilerinin bu şekilde kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.
  3. Kullanıcı, Ekran İşleri’nin , Kullanıcı tarafından sunulan bilgileri (isim-soyisim, iletişim bilgileri ile Uygulama’dan faydalanılmasında sağlanan her türlü bilgi) Kullanıcı ile iletişim kurmak, Kullanıcı’nın Uygulama’daki tecrübesini iyileştirmek amacıyla kullanabileceği gibi kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak saklama ve kullanma gibi işleme hakkına ve bu doğrultuda bu bilgileri (1) yasa ve yönetmeliklerde belirlenen kurumlar; (2) Ekran İşleri’nin iş ortakları; (3) vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar; (4) Şirketin veya Şirketin işletmesinin bir kısmı ya da tamamının potansiyel alıcı veya yatırımcıları; (5) IT sistemleri sağlayıcıları ile yetkilendirilmiş 3. Kişilerle paylaşmasına izin verdiğini kabul eder.
  4. Kullanıcı, Uygulama ile ilgili sorunların tanımlanması ve Uygulama’da çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Ekran İşleri gereken hallerde kullanıcıların cihaz, cihaz işletim ve lokasyon bilgilerini  tespit etmekte ve kullanmakta olduğunu; bu bilgilerin ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.
  5. Kullanıcı, Ekran İşleri’nin yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri, Kullanıcı’nın Kullanıcı’nın bulunduğu ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarmasına izin verdiğini kabul eder.
  6. Kullanıcı, Ekran İşleri’nin sağladığı iletişim bilgileri aracılığıyla Ekran İşleri’nin kendisine elektronik ticari ileti göndermesine izin verdiğini kabul eder.
  7. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, ilgili bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, mevzuatta öngörülen koşullarla kişisel verilerin silinmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, kendisiyle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu haklarını [email protected]  e-posta adresine e-posta göndererek kullanabilir.
  8. Uygulama üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Ekran İşleri’nin bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
 8. Sorumluluğun Sınırlandırılması
  1. Ekran İşleri, Uygulama’ya girilmesi, Uygulama’nın ya da Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Ekran İşleri, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Uygulama’ya ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Uygulama’nın kullanılması ile Ekran İşleri’nin kullanım/ziyaret sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.
  2. Ekran İşleri kendisine iletilen ihbarlar üzerine üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden İçerikler’i yayından kaldırabileceği gibi, söz konusu ihlalleri tekrarlayan Kullanıcı hesaplarını silme hakkına da sahiptir. Kendilerine ait İçerikler’in fikri mülkiyet haklarını ihlal teşkil edecek şekilde kullanıldığını iddia eden Kullancılar, söz konusu içeriğe ilişkin ayrıntıları belirtmek suretiyle iletişim bilgilerini vererek ıslak veya elektronik imzalı şekilde, söz konusu ihlali Ekran İşleri’nin Gümüşsuyu Mah. Çiftevav Sok. No:4/2 Beyoğlu, İstanbul, 34437 adresine veya [email protected]  e-posta adresine bildirecektir.
  3. Ekran İşleri, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybi, dahil ancak bunlarla sinirli olmaksızın Uygulama’nın kullanımı neticesinde meydana gelen hiç bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Ekran İşleri, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.
  4. Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan İçerikler’e erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Uygulama’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
  5. Kullanıcı, Uygulama’nın Uygulama’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama’dan yahut Uygulama’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini ve Ekran İşleri’nin yazılıma ilişkin olarak destek, bakım, güncelleme veya yeni versiyonlar sağlama yükümlülüğünün olmadığını bildiğini kabul etmektedir.

 

 

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü
  1. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul ederek yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak:

 • Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm hükümleri anlayıp onayladığımı,
 • Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Hassas Kişisel Verilerimin işlenmesine ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına rıza gösterdiğimi,
 • Ekran İşleri’nin tarafıma elektronik ticari ileti göndermesine rıza gösterdiğimi

Kabul ederim.

OKUMAYI SEVİYOR MUSUNUZ?
Yazılarımızı takip etmek için

E-Bülten ile
SEVDİĞİN TÜRLERİ TAKİP ET

Bir çok basın kuruluşuna destek veren N’oluyo’nun popüler haberleri sana da gelsin istemez misin? E-posta aracılığı ile hangi türde haberler almak istersin?


Günün popüler yerli dizi haberleri

Günün popüler yabancı dizi haberleri

Günün popüler yarışma ve reality show haberleri

Farklı türlerden güne dair popüler televizyon haberleri

Farklı türlerden haftaya dair popüler televizyon haberleri
Endişelenmeyin, spam içermiyoruz.