The Handmaid's Tale

Çevre felaketleri ve düşen doğum oranları sebebiyle Gilead’da kadınlara mülk muamelesi yapılmaya başlanır.